Chesapeake Białystok w mediach

23.01.2014

Trendy, nowości i możliwości

Etykiety IML są produkowane w Polsce już od ponad 15 lat, jednak zainteresowanie nimi stale utrzymuje się na wysokim poziomie. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest nieustanny rozwój produktu, czyniący go jeszcze bardziej atrakcyjnym dla potencjalnych klientów. I właśnie m.in. o kierunkach owego rozwoju dyskutowano na ostatnim spotkaniu przedstawicieli środowiska IML – konferencji zatytułowanej „PRO IML – Innowacyjne Opakowanie: od projektu do wykonania”.