Kontakt

Chesapeake Polska Sp. z o.o.

Szosa Baranowicka 78
15-521 Zaścianki 
tel.: +48 85 740 25 40
fax: +48 85 741 88 22 
Numer Identyfikacji Podatkowej:
PL 966-172-35-04
Spółka zarejestrowana
w rejestrze przedsiębiorców
pod nr KRS 0000436725
przez Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 47.218.000,00 PLN

Chesapeake Białystok
 
Sekretariat

+48 85 740 25 40

Księgowość

+48 85 740 71 57
    

Dział sprzedaży

+48 85 740 71 14

Zakupy

Dział Personalny